关于南方路机

Trang chủ > Giới thiệu > Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn South Highway Machinery( gọi tắt là NFLG)—lấy thị trường hóa làm phương hướng phát triển, thông qua việc duy trì theo đuổi chất lượng sản phẩm và không ngừng sáng tạo về kĩ thuật, cung cấp cho xã hội thiết bị và kĩ thuật chuyên nghiệp hóa, xử lí cốt liệu trên mọi khía cạnh, thiết bị trộn bê tông…; đáp ứng hai khía cạnh vật chất và tinh thần cho công nhân, thông qua việc nâng cao giá trị bản thân, đồng thời nhận được sự hồi đáp vật chất tương xứng, thực hiện tối đa hóa giá trị khách hàng và nhân viên.

Tư duy chiến lược

Lấy việc chuyên tâm sản xuất máy trộn làm hạt nhân, trở thành nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho phương án giải quyết tổng thể xư lí cát nghiền.—nghiền, sản xuất, khuấy trộn, thu hổi.

Xác định vị trí chiến lược

Thị trường hóa, chuyên nghiệp hóa, con người hóa, thông tin hóa, quốc tế hóa.

Chiến lược thương hiệu

Trở thành thương hiệu quốc tế của một loạt thiết bị trộn vữa, nhựa đường. Trở thành một nhà cung cấp phương án tổng thể vật liệu cát nghiền hàng đầu.

Chiến lược quản lí.

Chuyên môn, chuyên nghiệp, tinh tế; yêu cầu thay đổi, yêu cầu tinh xảo, yêu cầu tương lai; tích lũy phát triển.

Định hướng chiến lược

Lấy thị trường làm định hướng, nghiên cứu sâu, chế tạo tinh xảo, thông tin hóa, an toàn, thân thiện môi trường, hợp lí hóa thao tác, dẫn đầu thiết kế sản phẩm và phương án tổng thể, trở thành doanh nghiệp chuyên môn nhất.

Chiến lược thị trường

Chất lượng sản phẩm tốt nhất+ dịch vụ ưu việt nhất.

Chiến lược quốc tế hóa

Tổng hợp nguồn lực toàn cầu hiệu quả, xây dựng thương hiệu toàn cầu.

Tính cạnh tranh chủ yếu

Tập trung vào các sản phẩm cốt lõi, luôn luôn duy trì và bảo đảm kĩ thuật chủ yếu hàng đầu, duy trì năng lực tổng thể hệ thống một cách mạnh nhất. Đầu tư mạnh vào sản phẩm kĩ thuật cao, thân thiện môi trường, tập trung lực lượng nghiên cứu phát triển sản phẩm cốt lõi, coi trọng quyền sở hữu trí tuệ

Tôn chỉ doanh nghiệp

Đoàn kết trách nhiệm tận tâm tận lực, mở rộng công bằng chính trực, minh bạch hóa.

Mục tiêu ba năm

Tạo dựng vị trí vững chắc của thương hiệu số một trong nước về sản phẩm máy trộn, xây dựng ưu thế tuyệt đối của thương hiệu số một trong nước về máy trộn cho vữa trộn sẵn, bước đầu đặt nền móng cho thương hiệu số một về máy trộn nhựa đường.

Top